marți, 8 noiembrie 2011

ÎNGERUL GABRIEL - LA MULȚI ANI TUTUROR ÎNGERILOR!

Gabriel este mesagerul Cuvântului lui Dumnezeu. Numele lui înseamnă „ Dumnezeu este puterea mea". El este cel care le aduce la cunoştinţă misterul reîntrupării sufletelor care urmează să se nască şi ne instruieşte pe noi toţi în ceea ce priveşte înzestrările şi menirea noastră spirituală în această lume.

El este protectorul copiilor şi are grijă de copilul din sufletul fiecăruia dintre noi, oricând creşterea sa este împiedicată, ori este rănit şi are nevoie de iubire. El este cel care ne ajută să trezim acest copil interior cu ajutorul cuvintelor pline de iubire şi tandreţe.


Mâna lui protectoare este mereu prezentă pentru a ocroti ceea ce este natural şi pur în noi. În toate religiile, Gabriel este considerat ca fiind cel mai important mesager divin. El este neobosit în a transmite Cuvântul lui Dumnezeu acelora care îl vor asculta şi vor respecta esenţa divină din ei înşişi.

Gabriel is the messenger of God's Word. His name means "God is my strength." He is bringing them to know the mystery of reincarnation of souls to be born and we instruct us all in terms of gifts and our spiritual mission in this world. He is the protector of children and takes care of the child in each soul of us, it is prevented from ever increasing, or is injured and needs love. He is helping us to awaken the child inside with words full of love and tenderness.

Hand of protection is always there to protect what is naturally and easily in November. In all religions, Gabriel is considered the most important divine messenger. He is tireless in transmitting the Word of God to those who will listen and we will respect the divine essence of themselves.

Toate religiile îl preamăresc pe Gabriel ca mesager divin. Neobosit, el împarte cuvântul lui Dumnezeu acelora care își doresc să îl asculte.
Este cunoscut ca fiind cel mai mare ambasador al divinității pentru omenire, înger al revelației, purtătorul veștilor bune, mesager al legilor divine și al compasiunii.

El este îngerul bucuriei și spiritul adevărului.

Cu ajutorul Arhanghelului Gabriel ne putem descoperi propria înțelepciune și realitatea noastră individuală. El manifestă un respect absolut pentru individualitatea fiecăruia dintre noi și ne ajută să avem încredere în propriile capacități. Ne încurajează, de asemenea, să ne folosim de cunoașterea intuitivă, ca și de celelalte daruri pe care le-am primit de la Dumnezeu. Prin susținerea lui, descoperim cele mai bune modalități de a ne exprima potențialul interior.

Niciun comentariu: